Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Geir Arne Svenning
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling (Vår 2019)

Om emnet

Følgende tema omhandles:

 • innkjøpets rolle i bedriftens verdikjede
 • industriell kjøpsadferd
 • innkjøpsprosessen
 • forhandlinger
 • innkjøpstrategier
 • leverandøranalyser
 • organisering av innkjøpsaktiviteter
 • innkjøpsmålinger

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha kunnskap om:

 • innkjøpets rolle i en bedrift
 • innkjøpsprosessen
 • gjennomføring av anskaffelser i bedriftsmarkedet
 • ledelsesaspektet ved innkjøpsfunksjonen

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke. Undervisningsform er HiMoldeX med opptak ved studisted Molde og visning i studiested Kristansund.
 

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. apr. 2020 01:22:24