Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Berit Irene Helgheim
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

LOG250N Innføring i risikostyring (nettbasert) (Høst 2020)

Om emnet

Dette faget vil bestå av sentrale temaer innenfor risikostyring som blant annet hva risikostyring er, hva som skal forstås med risiko i en bedrift, ulike typer risiko og nivåer av risiko. Kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene med risikostyring både internt og i verdikjeden. De grunnleggende konseptene i dette kurset utdypes videre i de andre kursene innen risikostyring.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
LOG250 – Innføring i risikostyring 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha:

  • Bred kunnskap til sentrale temaer innenfor risikostyring

  • Fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke risikoutfordringer som finnes i ulike bransjer

  • Kunne ulike modeller for risikostyring

  • Skille mellom ulike typer risiko

Undervisnings- og læringsformer

Digitale forelesninger som blir gitt i kombinasjon med videoer og online nettundervisning og møter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Antall obligatorisk arbeidskrav: 1

Eksamen

  • En hjemmeeksamen / oppgave som skal innleveres digitalt, teller 100%, bokstavkarakter

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 08:20:51