Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Kristian Rekdal
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT001 Forkurs i matematikk (Høst 2020)

Om emnet

Elementær algebra, likninger av første og annen grad, funksjoner og grafisk fremstilling, lineære funksjoner, polynomer, ulikheter.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført kurs:

  • kunne regne med og omforme enkle algebraiske uttrykk
  • kunne løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
  • kunne lage grafisk fremstilling av lineære funksjoner, polynomer
  • kunne regne med ulikheter

Undervisnings- og læringsformer

Det er 20 timer forelesning og 10 timer øvingstimer med oppgaverening en uke før semesterstart

Pensum

Litteratur oppgis i Canvas ved semesterstart.
Anbefalt litteratur:

  • Rekdal, Per Kristian og Pettersen, Bård-Inge: Kompendium "MAT100 Matematikk", del 1, SiMolde Bok 2020..

Det lages nytt kompendium for hvert år. Det betyr at man ikke kan bruke gamle kompendium.
Lærebøker i matematikk fra videregående skole kan også has som supplement.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:32:54