Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Morten Svindland
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM110N Innføring i SCM (nettbasert) (Høst 2020)

Om emnet

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi, som blant annet planlegging og drift av verdikjeder, kommunikasjon og samordning innad i verdikjedene, samt relevante logistikktekniske løsninger og konsepter for verdikjedene. Stoffet tilegnes gjennom forelesninger, lesing av pensum og innlevering av temaoppgaver. Gjennom arbeid med innleveringene og tilbakemeldinger på disse får kandidatene trening i gode prinsipper for skriving av fagtekster.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SCM110 – Innføring i SCM 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha:

  • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management og logistikkteknologi.

  • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i ulike bransjer.

  • Fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer.

  • fått trening i å lage gode skriftlig framstillinger og faglige analyser.

  • fått kjennskap til enkelte kilder til informasjon knyttet til fagområdet for kurset

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner og bedriftspresentasjoner.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen, 100%, Individuell, 4 Timer Bokstavkarakter.

Pensum

Christopher, Martin. Logistics & supply chain management. Pearson UK, 2016.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 08:20:53