Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Berit Irene Helgheim
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

SCM600 Bacheloroppgave (Vår 2020)

Om emnet

Tema for oppgaven skal være logistikkrelatert. Tema for oppgaven velges før jul og skal godkjennes av fagansvarlig før detaljarbeidet iverksettes. Normalt påbegynnes oppgaven etter jul. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet og/eller anvendelser av denne.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i logistikk og SCM. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år. ADM201 eller tilsvarende kan være en fordel.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført kurs:

  • kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.
  • kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.
  • kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 1 Semester
  • Gruppering: Gruppe
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2021 12:21:29