Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ketil Danielsen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE102 Webutvikling (Høst 2021)

Om emnet

Enkel programmering av nettsteder, skjemabehandling, lagring på fil og database, utveksling mot andre webtjenester. Tilstandsbevaring. Organisering av kode. Sikring av nettstedet.  Programmeringen tas fra grunnen med innføring i datatyper, variabler, array, logiske uttrykk, if-tester, gjentakelser, funksjoner og programmering mot fil og database.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende programmering en fordel, men ikke påkrevet.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE102N – Webutvikling (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten vil etter fullført emne ha kunnskap om hvordan man lager et enkelt dynamisk nettsted basert på webteknologi. Studenten har fått ferdigheter i å utforme velstrukturerte dokument og å utvikle dataprogram som genererer disse dokumentene for oversendelse til klienter som nettlesere. Studenten har ferdigheter i å programmere med lagring av cookies og sesjoner for å bevare tilstand, såvel som med lagring til fil og database. Studenten har ferdigheter i å programmere datainnhenting fra ulike kilder som sluttbruker (via skjema), fra fil og database på server, og fra webtjenester. Studenten har ferdigheter i enkel sikring av programvare mot misbruk. Studenten vil ha kompetanse til å bidra i utviklingen av IT-tjenester basert på web.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning skjer via ukentlige videoer som følger pensum.  Ukentlige praktiske øvelser med veiledning. Noen av øvelsene er obligatoriske. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: Kunngjøres senere
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen med bruk av PC lab
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 00:21:43