Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Varighet:
½ år

IBE405N Cyber-physical Systems and Smart Cities (nettbasert) (Høst 2021)

Om emnet

Emnet kombinerer teorier om informasjonsinfrastrukturer med kjennskap til teknologier som gir oss nye muligheter til å innrette og utvikle nye typer miljøer rundt individet, familien og mindre grupper, 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE405 – Cyber-physical Systems and Smart Cities 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

I dette emnet skal studenten få en innføring i de nyeste trendende og betydningen av IT og digitalisering i utforming av moderne og fremtidsrettet infrastrukturer for bomiljø og arbeidsmarked, gjennom utviklingen av miljøvennlig og bærekraftig mobilitet, elektriske og autonome transportmidler, nødvendige infrastrukturer for lading og verdiøkende tjenester mm, som samlet sett bdirar til en annen type byutvikling enn den vi har hatt så langt. 

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesninger per uke og 2 timer per uke med oppgaveregning med veiledning av hjelpelærer og faglærer. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Fremmøte: Ikke påkrevd

 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator med tomt minne

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. juli 2021 17:20:59