Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Astrid Grøtting Straumbotn
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG550 Prosjektledelse (Høst 2021)

Om emnet

Emnet omhandler følgende tema:

 • prosjektbegrepet, terminologi og typer av prosjekt.
 • prosjektorganisasjoner, organisering av prosjektarbeid.
 • teknikker og verktøy for prosjektplanlegging.
 • formål, milepæler og mål.
 • håndtering av risiko og usikkerhet.
 • innkjøp og kontraktsforhold.
 • gjennomføring, oppfølging og kontroll.
 • kommunikasjon og motivasjon.
 • avslutning av prosjekter.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne:

 • ha fått grunnleggende forståelse for prosjektbegrepet og prosjektarbeidsformen
 • forstå hvordan prosjekt organiseres og ha fått god innsikt i prosjektlederrollen
 • ha fått godkjennskap til metoder og verktøy for planlegging, oppfølging og styring av prosjekter
 • kunne utføre vurderinger av risiko- og usikkerheter i prosjekt
 • ha fått kjennskap til hvordan olje- og gassnæringen benytter prosjektarbeidsformen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning: 2 timer pr. uke. I tillegg to heldags samlinger med prosjektarbeid i gruppe

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav: Ja
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Oppmøte til heldags samlinger for arbeid med gruppeøvinger som må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Antall øvinger og plan for gjennomføring av disse blir presentert ved undervisningsstart.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 15:21:35