Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG784 Proposal (Høst 2021)

Om emnet

I dette emnet skal studenten gjøre et forstudie til masteroppgaven, hvor det skal gå frem hvilket forskningsdesign og metode studenten planlegger for sin masteroppgave. Studenten skal skrive en rapport som skal inneholde innledning- problemstilling- teoretiskrammeverk- case beskrivelse-metode, datagrunnlag, samt redegjøre for hvordan forskningen er tenkt gjennomført.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bør ha gjennomført de fleste obligatoriske fagene.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Avasert kunnskap om:

 • hvordan formulere en problemstilling
 • velge relevant teori
 • vurdere hvilket datamaterialet som er nødvendig for å kunne svare på problemstillingen
 • planlegge og organisere prosjektet som danner grunnlag for masteroppgaven

Ferdigheter:

 • struktere, planlegge og organisere et større akademisk arbeid.

Generell kompetanse:

 • Evne til å kunne planlegge, organisere og struktere et mindre forskningsprosjekt på egen arbeidsplass

 

 

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 23:28:20