Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Per Kristian Rekdal
 • Bård Inge Austigard Pettersen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAT100 Matematikk (Høst 2021)

Om emnet

 • Grunnleggende emner, blant annet:
  • logikk
  • mengdelære
  • brøkregning
  • potenser
  • faktorisering
  • 1. og 2. gradsligninger
  • ulikheter
  • prosentregning
 • Funksjoner
  • koordinatsystem
  • lineære og kvadratiske funksjoner
  • rasjonale funksjoner
 • Derivasjon
  • derivasjon av produkt- og brøkfunksjoner
  • kjerneregelen
  • 1. og 2. derivajonstesten
  • lokale og globale ekstremalpunkt
 • Eksponensial- og logaritmefunksjoner
  • Eulers tall
  • logaritmer
  • deriverte av ln(x)
 • Følger og rekker
  • arimetiske rekker
  • geometriske rekker
  • konvergens og divergens
  • finansmatematikk
 • Integrasjon
  • fundamentalsetningen for integral
  • antideriverte og integral
 • Funksjoner med flere variabler
  • partiell deriverte
  • retningsderiverte
  • Maksimering/minimering under bibetingelser - Lagranges metode

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Men det er en fordel at man har hatt matematikk fra videregående skole eller tilsvarende. De som ikke har hatt matematikk fra videregående må påregne litt ekstra innsats. De bør følge "MAT001 Forkurs i matematikk" som arrangeres en uke for semesteroppstart om høsten.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
MAT100N – Matematikk (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne  ha kjennskap til/kunne:

 • elementær algebra, herunder brøkregning og faktorisering
 • løse likninger av første og annen grad, lineære likninger med 2 ukjente
 • regne med ulikheter
 • elementær lineær programmering
 • lage grafisk fremstilling av enkle funksjoner i én variabel
 • løse enkle ligningssystem
 • derivasjonsreglene og anvendelser av den deriverte
 • finne grensekostnad, grenseinntekt, grenseprofitt, optimum
 • regne med logaritmer og eksponentialfunksjoner og anvendelser av disse
 • benytte aritmetiske og geometriske rekker i finansmatematikk
 • skjønne konseptet integrasjon og gjøre enkle integrasjoner
 • kunne regne på funksoner med flere variabler
 • metoder for å løse ulike optimeringsproblem, herunder Lagranges metode

Undervisnings- og læringsformer

Omvendt undervisning. Emnet har 2 øvingsdager a 4  timer hver uke hvor vi jobber sammen 4. Man skal se et sett med videoer i forkant av øvingsdagen og deretter på selve øvingsdagen jobbe aktivt med oppgaver sammen med faglærere og studentassistenter på Discord.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatorisk oppmøte:

Det er totalt 24 øvingsdager i semesteret, hvorav det er obligatorisk oppmøte på minst 18 av øvingsdagene.

Man kan velge om man vil møte opp fysisk på campus eller ZOOM. Begge deler teller som godkjent oppmøte.

-

 •  Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 5

 • Påkrevde arbeidskrav: 5

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar:
  Obligatoriske innleveringer:
  Det er totalt 5 innleveringer i kurset.
  Arbeidskrav: 5 av 5 innleveringer må være godkjent
  For å få godkjent en øving så må minst 75 av innleveringen være rett.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 5 Timer + 30 min for teknisk.

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

Pensum

Pensumoversikt

MAT100 Matematikk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 15:21:36