Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Morten Svindland
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM110 Innføring i SCM (Høst 2021)

Om emnet

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management, som blant kommunikasjon og samordning innad i forsyningskjedene, risikostyring av forsyningskjeder, samt miljømessige konsekvenser av ulike måter å organisere forsyningskjeder. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SCM110N – Innføring i SCM (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha:

  • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management
  • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i disse
  • fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Eksamen

  • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

  • Andel: 100%

  • Varighet: 4 Timer

  • Gruppering: Individuell

  • Karakterskala: Bokstavkarakter

  • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 13:21:42