Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlige:
 • Ingrid Oline Uthaug
 • Antonina Tsvetkova
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM301 HMS og beredskapslogistikk (Høst 2021)

Om emnet

HMS som fagområde har som hensikt å forebygge hendelser som skader mennesker, miljø og materiell. I dette kurset gis en innføring i grunnleggende HMS arbeid og praktiske metoder og verktøy i HMS-styring, herunder risikovurderinger, internkontroll og arbeid for en god HMS-kultur.

Beredskap har som formål å redusere konsekvensene for mennesker, miljø og materiell når det oppstår en uønsket hendelse. Tid og ressurser er avgjørende for utfallet. Emnet gir en innføring i grunnleggende beredskapsprinsipper, metoder og arbeidsverktøy. Sentrale tema er dimensjonering av beredskapsressurser, fremføring av ressurser, proaktiv ledelse og samhandling.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
PET301 – HMS og beredskapslogistikk 7.5
MAR301 – HMS og beredskap 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha kunnskap og forståelse for hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid omfatter
 • Ha kunnskap om hva som kjennetegner systematisk HMS-arbeid og HMS-kultur
 • Ha oversikt over tilsyns- og kontrollregimer, lover og forskrifter som regulerer HMS arbeidet
 • Ha grunnleggende risikoforståelse og kunne utføre enkle risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Ha kunnskap om hvordan man etablerer en proaktiv, robust og effektiv beredskap
 • Ha kunnskap om identifisering av operasjonell risiko og kartlegging av ressursbehov, herunder tema som eie/leie, fremføring (og tilbakeføring) av ressurser, kommunikasjon og organisering for effektiv utførelse
 • Ha kunnskap om hvordan man utarbeider gode beredskapsplaner
 • Kurset tilfredsstiller de krav gitt i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 3, §§ 18, 19 og 20 og kan da av arbeidsgiver godkjennes som pliktig opplæring av verneombud.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning, diskusjoner, gruppearbeid, studentpresentasjoner

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

<ul><li>Vurderingsform: <b>Skriftlig skoleeksamen</b></li><li>Andel: <b> 100%</b></li><li>Varighet: <b>4 Timer</b></li><li>Gruppering: <b>Individuell</b></li><li>Karakterskala: <b>Bokstavkarakter</b></li><li>Hjelpemidler: <b>Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat</b></li></ul>

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 15:21:38