Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Varighet:
½ år

IBE780 Informassjonsstystemer (Vår 2021)

Om emnet

Utviklingen av informasjonssystemer de siste tiårene har vært en av de viktigste fremskrittene i organisasjonenes bruk av teknologi. Et informasjonssystem støtter og automatiserer prosesser på tvers av funksjonelle områder ved å integrere organisasjonens funksjonsområder og dele informasjon på tvers av organisasjonen i sanntid. I dette kurset skal studenten få forståelse av de funksjonelle egenskapene til slike systemer og hvordan lagrede datamengder kan genere analyser og rapporter.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Læringsutbytte:

Etter kurset skal studentene ha avansert kunnskap om:

 • hvordan et informasjonssystem er bygget opp
 • hvordan informasjonsflyten går på tvers av organisasjonen
 • hvordan data lagres i systemet
 • hvordan man henter ut data
 • hvordan man generer analyser

Ferdigheter:

 • være i stand til å bruke et informasjonssystem på et høyere nivå
 • Være i stand til å hente ut data
 • Være i stand til å utføre avanserte analysere og generer rapporter
 •  

Kompetanse:

‒ kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
‒ kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter og gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

-kunnen kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet med alle nivåer av faglige og administrativt ansatte i helsektoren

Undervisnings- og læringsformer

En samling 6-8 timer, deretter video forelesning og ett nettmøte per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen 1

 • Andel: 25%

 • Varighet: Semester

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen 2

 • Andel: 25%

 • Varighet: Semester

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 50%

 • Varighet: Semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

 

 

 

Pensum

Pensumoversikt
Fant ingen pensumliste for dette emnet
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. juli 2021 02:21:20