Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE781 Digital velferdasteknologi (Vår 2021)

Om emnet

Dette emnet vil gi en oversikt over velferdsteknologiske løsninger som finnes og hvordan dette påvirker både måten tjenesten er organisert på og hvordan selve tjenesten utøves. Emnet vil også omhandle samspillet mellom brukere, pårørende og helsepersonell.  Det vi også bli gitt ulike teoretiske rammeverk som gjør at studentene kan forså hvordan en slikt samspill fungerer.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Avansert kunnskap om

 • teoretiske rammeverk for å forstå interaksjonen mellom velferdsteknologi, helsepersonell, brukere og pårørende
 • ulike type velferdsteknologi
 • hvordan den skal implementeres og bruksområde

Ferdigheter:

 • være i stand til å anlysere, planlegge, iverksette, implementer og anvende ulike typer velferdsteknologi på et avansert nivå

Generell kompetanse:

 • ha en overordnet forståelse for og kunnskap om konsekvensene implementering og anvendelse av velferdsteknologi, samt en oversikt over ulike velferdsteknologiske løsninger som finnes i markedet.
 • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet.

Undervisnings- og læringsformer

En samling 6-8 timer, deretter videoforelesning og ett nett møte per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 75%%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 25%%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Bestemmes ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 02:23:17