Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Geir Arne Svenning
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG505 Innkjøpsledelse og forhandling (Vår 2021)

Om emnet

Følgende tema omhandles:

 • innkjøpets rolle i bedriftens verdikjede
 • industriell kjøpsadferd
 • innkjøpsprosessen
 • forhandlinger
 • innkjøpstrategier
 • leverandøranalyser
 • organisering av innkjøpsaktiviteter
 • innkjøpsmålinger

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
LOG505N – Innkjøpsledelse og forhandling (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha kunnskap om:

 • innkjøpets rolle i en bedrift
 • innkjøpsprosessen
 • gjennomføring av anskaffelser i bedriftsmarkedet
 • ledelsesaspektet ved innkjøpsfunksjonen

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke. Undervisningsform er HiMoldeX med opptak ved studisted Molde og visning i studiested Kristansund.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kalkulator med tomt minne+generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2021 13:21:25