Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Per Engelseth
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAR600 Bacheloroppgave (Vår 2021)

Om emnet

Tema for oppgaven skal være logistikkrelatert, og skal godkjennes av studieleder før detaljarbeidet iverksettes. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal inneholde teori knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet eller anvendelser av denne.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.

  • kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.

  • kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.

Evaluering av emnet

ADM201 eller tilsvarende. Bestått alle obligatoriske emner i de to første studieårene i bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i marin logistikk og økonomi eller som har vært registrert som studenter på studiet i løpet av de 5 siste år.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 06:31:43