Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Yury Redutskiy
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SCM305N Anvendt beslutningsanalyse (nettbasert) (Vår 2021)

Om emnet

I dette kurset legges det vekt på praktisk problemløsning og hvordan vi kan anvende Excel og annen åpent tilgjengelig programvare til å løse virkelighetsnære problemstillinger innen logistikk og bedriftsøkonomi. Noen eksempler på tema som berøres er analyse og beslutninger om nettverksdesign, timeplanlegging, arbeidsstyrke planlegging, investeringsplanlegging, og lønnsomhetsanalyse. Kurset dekker også virkelighetsnære aspekter som for eksempel behandling av usikkerhet, analyse og integrering av problemstillinger og beslutningstaking med flere kriterier. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Emnestudenter
 • Nettilbud for permitterte og arbeidsledige

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til regneark (Excel) er en fordel.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SCM305 – Applied Management Science 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • styrke evnen til praktisk og virkelighetsnær problemløsning
 • opparbeide evne til å identifisere og vurdere de nødvendige aspektene ved beslutningsproblemer
 • anvende regneark og annen programvare til beslutningsstøtt
 • kan analysere og kommunisere resultatene av problemløsing

Undervisnings- og læringsformer

Tre timer forelesninger per uke. Hver uke blir det gitt praktiske oppgaver til elevene å løse. Studentene må ta med seg egne bærbare datamaskiner til klasserommet.

Studentene vil få to oppgaver, der rapportene må utarbeides og leveres innen bestemte frister. Rapportene vil bli gradert med;bestått/ikke bestått.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 2

 • Påkrevde arbeidskrav: 2

 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - InsperaAndel: 100%

 • Varighet: 5 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Pensum

 

Hoved lærebok:

 • Wayne L. Winston and S. Christian Albright. Practical Management Science, 5th or 6th ed. Cengage, 2016. 

Tilleggs lærebok:

 • Peter Bell and Gregory Zaric. Analytics for Managers with Excel. Routledge, 2012.

Hele pensum blir vist i Canvas.

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. apr. 2021 08:22:54