Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Geir Arne Svenning
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM400 Utplassering i bedrift (Vår 2021)

Om emnet

Arbeidstiden skal være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom arbeid med den konkrete analysen/oppgaven, og typisk arbeid i bedriften. Studentens arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i bedriftens/etatens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål.
Det skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved bedriften/etaten og en ansvarlig veileder fra høgskolen.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført de 3 første semester av et bachelorstudium. Normalt krav til oppnådd gjennomsnittskarakter er C eller bedre.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullfør emne:

 • ha fått generell arbeidserfaring og konkret bransjeerfaring
 • ha fått innblikk i praktiske utfordringer i næringslivet og som kandidaten etter fullførte studier skal være i stand til å løse
 • ha fått praktisk trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen samt erfaring med å løse slike problemer

Undervisnings- og læringsformer

Veiledning fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder ved høgskolen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Studenten skal benytte 50 prosent av arbeidstiden til å utføre ordinære arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver. Den resterende tiden benyttes til å skrive en utredning utarbeidet i samarbeid med bedriften og veilederen. Utvidet semesterlengde: Studenten skal være hos arbeidsgiver fra semesterstart til 30. juni.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 14:21:45