Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Ketil Danielsen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE102 Webutvikling (Høst 2022)

Om emnet

Dette emnet gir en innføring i utvikling og koding av enkle websider.

Vi ser på hva slags data som deles i web, hvordan disse lagres og beskyttes, og distribueres via webservere og protokoller som HTTP.  Viktige kvalitetsmål som funksjonalitet, sikkerhet, ytelse og tilgjengelighet blir presentert.

Man lærer koding av HTML og CSS for å binde sammen tekst, bilder, skjemaelement, video, posisjoner, fonter, eksterne data, og annet som inngår i en nettside. 

Dokumentmodellen (DOM) blir forklart, samt hvordan man søker i denne tre- og liste-strukturen med CSS selektorer for detaljert stilsetting.  Program for å reagere på hendelser og skape interaktivitet skrives i Javascript. 

Modularisering av koden skjer med delte stiler og stilark, klassebasert stilsetting og funksjoner. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE102N – Webutvikling (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten vil etter fullført emne ha kunnskap om

 • hva slags data man har og kan dele via web
 • hvordan data er lagret og distribueres i web
 • kodespråk for sammenkobling og vising av data i web
 • nettleserens oppbygning og interne dokumentmodeller
 • kvalitetsmål som ytelse, tilgjengelighet og sikkerhet i web

Man har fått ferdigheter i å:

 • organisere filer og program for deling i web
 • skrive og stilsette velstrukturerte dokument
 • konstruere og skrive kode for interaktive websider
 • modularisere stiler og kode for gjenbruk
 • analysere og korrigere feil i en webside

Man har fått kompetanse til å:

 • utvikle enkle nettsider for web
 • bidra i utviklingen av IT-tjenester basert på web.

Undervisnings- og læringsformer

Ukentlige forelesninger av pensum.  Praktiske øvelser og labarbeid med veiledning. Enkelte øvelser kan ha obligatorisk innlevering (arbeidskrav i emnet). 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 2
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:21:43