Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Morten Svindland
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SCM110 Innføring i SCM (Høst 2022)

Om emnet

Innholdet vil bestå av forelesninger om noen sentrale temaer innen Supply Chain Management, som blant kommunikasjon og samordning innad i forsyningskjedene, risikostyring av forsyningskjeder, samt miljømessige konsekvenser av ulike måter å organisere forsyningskjeder. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SCM110N – Innføring i SCM (nettbasert) 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha:

 • fått kjennskap til sentrale temaer innen Supply Chain Management
 • fått kjennskap til ulike bransjer og hvilke logistikkutfordringer som finnes i disse
 • fått trening i analyse og beskrivelse av ulike logistikkutfordringer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Dette emnet har 1 obligatorisk arbeiskrav.

 • Obligatorisk arbeidskrav: Innovasjonscamp

 • Antall arbeidskrav: 1

 • Påkrevde arbeidskrav: 1

 • Fremmøte: Påkrevd

 • Kommentar: Deltakelse på 2-dagers innovasjonscamp, med innlevering av forretningsplan i gruppe. Studenter som ikke deltar, vil ikke få arbeidskravet godkjent og kan ikke gå opp til eksamen. Studenter med gyldig fravær, kan kontakte faglærer for alternativt arbeidskrav. Studenter som har fått registrert deltakelse på Innovasjonscamp tidligere (de to siste årene), trenger ikke ta det på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital skoleeksamen - Inspera

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2022 08:21:40