Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Heidi Hogset
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ØKL200 Bærekraftig matproduksjon (Vår 2022)

Om emnet

Emnet skal gi kunnskap og forståelse for bærekraftig matproduksjon. Mat sikrer menneskets velvære og bør være trygg og av god kvalitet. Produksjon av mat har gradvis utviklet seg i mer modernistisk retning med masseproduksjon og utstrakt transport av ferdigvarer for salg gjennom selvbetjente supermarkeder. I emnet rettes det fokus mot alternativ bærekraftig produksjon. Bærekraftig mat handler om hvordan og hvor maten er laget. Hvis maten er bærekraftig laget, er den laget slik at vi ikke ødelegger for menneskene som kommer etter oss. Emnet omhandler også tematikk rundt produksjon som drives i samspill med naturen. Emnet vil også sette matproduksjon inn en logistikk-sammenheng, der vertikalt integrerte forsyningskjeder vil bli drøftet opp mot distribusjon av lokalmat.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • Ha en helhetlig forståelse av bærekraftig matproduksjon
 • Ha kunnskap om landbruket som økosystem, utslipp av drivhusgasser i landbruket og bærekraftig kosthold
 • Ha kunnskap om livsløpsanalyser av matproduksjon
 • Ha innsikt i dilemmaet lokale ressurser – om bruk eller bevaring
 • Ha kjennskap til de miljømessige utfordringer ved dyrking av myr, erstatning for torv
 • Ha innsikt i bærekraftig akvakultur
 • Ha kunnskap om matvaretrygghet og sporing
 • Ha kjennskap til hvordan organisere og drive lokal matproduksjon 
 • Ha kjennskap til matproduksjon i forhold til nasjonal og regional beredskap og sikkerhet
 • Ha kjennskap til dagligvarekjeder og vertikalt integrerte matforsyningskjeder

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesing per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Oppgis ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2021 12:21:25