Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Anne Karin Wallace
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE120 Fra virksomhetsdata til informasjon (Vår 2022)

Om emnet

Kurset fokuserer på teknikker som kan brukes til å hente ut og presentere informasjon fra innsamlede data.
Vi jobber med hvordan data samles inn, hvordan de kontrolleres før bearbeiding, og hvordan vi kan bruke teknikker som statistikk, pivottabeller og visualisering til å framstille og formidle informasjon.

Verktøyet vi bruker er hovedsakelig regneark. Vi jobber med formler, pivottabeller og programmering av makroer. I tillegg berører vi hvordan innsamlede data kan hentes ut fra en database og overføres til regnearket for videre bearbeiding.

Selv om de regnearkene vi jobber med kan ha 100 000 linjer med data, er ikke dette virkelig store datamengder. Algoritmer for datamining og teknikker for lagring av virkelig store datamengder berøres litt, uten at vi jobber praktisk med dette.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har grunnleggende kompetanse innen programmering, informasjonsteknologi og bruk av regneark.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
IBE120N – Fra virksomhetsdata til informasjon (nettbasert) 7.5
IBE201 – Informasjonsbehandling 2.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ved hjelp av formler i regneark, pivottabeller, diagram og makroer, kunne finne fram til og presentere informasjon ut fra et datamateriale.
 • kjenne til ulike måter å samle inn data på.
 • kjenne de vanligste dataformater og datakilder, og kunne importere data i regneark fra noen av disse.
 • kunne bruke enkel statistikk til å analysere data og presentere informasjonen visuelt.
 • kjenne til utfordringer og muligheter når det gjelder å finne informasjon i store datamengder.

Undervisnings- og læringsformer

Lærestoff og arbeidsoppgaver presenteres som video, regnearkeksempler, programmeringseksempler og tekst på høgskolens elæringssystem. Veiledning gis via elæringssystemet eller via ukentlig veiledningstime i høgskolens PC-lab.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)

 • Antall arbeidskrav: 6

 • Påkrevde arbeidskrav: 4

 • Fremmøte: Ikke påkrevd

 • Kommentar: 4 obligatoriske oppgaver levert innen gitte frister. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å avlegge eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Digital hjemmeeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter (A - F)

 • Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt bortsett fra å kommunisere med noen.

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 00:21:27