Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE500 Programmering av blokkjeder (Vår 2022)

Om emnet

Kurset beskriver hva en blokkjede er, hvor den er, hvordan den virker, og hvordan den samspiller med en kryptovaluta. Vi ser på private, hybride og offentlige blokkjeder og deres ulike egenskaper. I kurset gis en innføring i programmering av applikasjoner som benytter bitcoin-blokkjeden i noen praktiske anvendelser.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Studentene må ha grunnleggende forkunnskaper i programmering (IBE151).

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha grunnleggende forkunnskaper i programmering (IBE151).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne kunne: Beskrive grunnleggende prinsipper for blokkjedeteknologien, hvilke hovedtyper blokkjeder, som finnes, hvordan man lager programmer som genererer hash-kode for digitale data, hvordan man lager programmer som henter ut og legger inn data i bitcoin-blokkjeden, og hvordan man lager programmer som anvender blokkjeder.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke og praktiske obligatoriske øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: 2 oppgaver

Eksamen

  • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 4 Timer
  • Gruppering: Individuell
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator med tomt minne

Pensum

Nakamoto, S., 2008, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Mastering Bitcoin. Programming the Open Blockchain, av Andreas Antonopoulos, O’Reilly, 2017.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juni 2021 02:21:40