Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE500 Programmering av blokkjeder (Vår 2022)

Om emnet

Kurset beskriver hva en blokkjede er, hvor den er, hvordan den virker, og hvordan den samspiller med en kryptovaluta. Vi ser på private, hybride og offentlige blokkjeder og deres ulike egenskaper. I kurset gis en innføring i programmering av applikasjoner som benytter bitcoin-blokkjeden i noen praktiske anvendelser.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Studentene må ha grunnleggende forkunnskaper i programmering (IBE151).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • kunne beskrive grunnleggende prinsipper for blokkjedeteknologien

  • kjenne til hvilke hovedtyper blokkjeder, som finnes og hvordan kunne lage programmer som genererer hash-kode for digitale data

  • kunne lage programmer som henter ut og legger inn data i bitcoin-blokkjeden

  • vite hvordan man lager programmer som anvender blokkjeder.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning per uke og praktiske obligatoriske øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatoriske arbeidskrav: 2 oppgaver

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
Andel: 100%
Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: Bokstavkarakter
Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Nakamoto, S., 2008, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

 

Mastering Bitcoin. Programming the Open Blockchain, av Andreas Antonopoulos, O’Reilly, 2017.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 04:33:36