Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE600 Bacheloroppgave (Vår 2022)

Om emnet

Tema for oppgaven skal være relatert til innholdet i dette bachelorprogrammet. Tema for oppgaven velges før jul og skal godkjennes av fagansvarlig før detaljarbeidet iverksettes. Normalt påbegynnes oppgaven etter jul. De fleste studentene skriver oppgaven i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver/samarbeidspartner. Oppgaven skal fortrinnsvis inneholde en teoridel knyttet til de fagområdene som inngår i grunnstudiet, og/eller anvendelser av denne.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle obligatoriske fag i de to første studieårene i bachelorstudiet i IT og digitalisering. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste år.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført kurs:

  •  kunne skrive en større, strukturert faglig rapport.

  • kunne analysere en logistikkrelatert problemstilling og argumentere for en løsning.

  • kunne jobbe selvstendig (alene eller i gruppe) med en større oppgave.

Undervisnings- og læringsformer

Seminar og individuell veiledning for å gi studentene øvelse i å arbeide med teori, metode og data på en selvstendig måte og gi studentene øvelse i skriftlig framstilling.

Eksamen

Vurderingsform: Hjemmeeksamen

Andel: 100%

Varighet: 1 Semester

Gruppering: Gruppe

Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juni 2021 02:21:40