Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IBE782 Menneske og teknologi (Vår 2022)

Om emnet

Dette kurset tar for seg design og interaksjon, interaktive systemer og inertaktiv teknologi som involverer tre parter: menneske, informasjon og fysiske gjenstander. Kurset gir en forståelse og kunnskap om hvordan denne interaksjonen foregår samt hvordan mennesket påvirkes av teknologi. En vil også ta for seg ulike typer teknologi og se på hvilke konsekvens dette har for de som jobber i helse- og omsorgssektoren og konsekvenser for brukere av tjenestene.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne skal studenten:

 

Kunnskap:

 

 • ha kunnskap om hvordan menneskets interaksjon kan påvirke systemer og innvirkning på utvikling av systemer vite hvordan mennesket blir påvirket av teknologi

 • kjenne til ulike typer teknologi som informasjonssystemer, kunstig intelligens og maskinlæring

 • forstå hvordan disse kan anvendes innenfor helsesektoren og hvordan helsearbeideren og brukerne involveres i bruken av ny teknolog

 

Ferdigheter:

 • anvende kunnskap hvordan mennesker påvirkes av teknologi

 • anvende kunnskap hvordan teknologi påvirker mennesket

 • anvende kunnskap hvordan teknologi påvirker organisasjonen og hvilke konsekvenser dette medfører

 

Generell kompetanse:

 • ha en overordnet kunnskap om hvordan teknolog, maskiner og mennesker påvirker hverandre

Undervisnings- og læringsformer

En samling 6-8 timer, deretter video forelesning og ett nett møte per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 50%

 • Varighet: 1 semester

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

 

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen

 • Andel: 50%

 • Varighet: 1 semester

 • Gruppering: Gruppe

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Bestemmes ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2021 13:21:29