Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LOG785 Masteroppgave (Vår 2022–Høst 2022)

Om emnet

Mastergradsoppgaven er et selvstendig studentarbeid utført under veiledning. Som hovedregel er det en individuell oppgave. I særlige tilfeller kan det søkes om at to studenter samarbeider og leverer samme oppgave. Veileder blir tildelt basert på tema for proposalen. Mastergradsoppgaven bør helst være knyttet til et prosjekt eller en problemstilling på egen arbeidsplass. Dersom studenten ikke er i arbeid, bør oppgaven uansett knyttes til en bedrift eller organisasjon.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Forkunnskapskrav

Alle obligatoriske fag må være gjennomført og bestått.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap om:

 

  • hvordan en definere en problemstilling og utarbeide forskningsspørsmål

  • hvordan strukturere og organisere et forskningsprosjekt

  • utføre og skrive en akademisk rapport

 

Ferdigheter:

 

  • evne til selvstendig prosjektarbeid med sterk faglig og metodisk forankring

  • evne til å kombinere kunnskap fra flere områder og anvende dette for å løse en konkret problemstilling

  • oversikt over forskningen innenfor det aktuelle området.

 

Generell kompetanse:

 

  • Kunnskap om hvordan en gjennomfører et større akademisk arbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Masteroppgave

Andel: 100%

Varighet: 1 semester

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Kommentar: Frist for innlevering av oppgaven til sensur er: 15.mars eller 15.oktober.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juni 2021 04:33:13