Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for logistikk
Emneansvarlig:
Erik Rolfsen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

MAR500 Internasjonal forsyning og distribusjon (Vår 2022)

Om emnet

Emnet belyser sentrale utfordringer ved kjøp og salg i globale markeder. Eksempler på dette er import og eksport av marine ingredienser, råvarer og sjømatprodukter.

Videre behandles regelverk for toll og avgift, handelsavtaler, rollene til meglere og speditører i tillegg til internasjonale kontrakter og betalinger.

Ved grensepasseringer er nøyaktig og fyllestgjørende dokumentasjon avgjørende for å sikre at leveransene når kunden som avtalt.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • Ha kunnskap om hvordan internasjonale kontrakter bygges opp, inngås og administreres

  • Ha kunnskap om sikring av valuta og gjennomføring av internasjonal betaling

  • Ha kunnskap om hvilke krav som stilles for smidig grensepassering ved import og eksport

  • Ha kunnskap om hvordan eksport av sjømat organiseres og gjennomføres

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesing per uke.

Pensum

Pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2022 07:21:51