Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Ingunn Gjerde
 • Turid Aarseth
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM290 Evaluering i teori og praksis (Høst 2018)

Om emnet

Evaluering brukes i økende grad både som kunnskapsgrunnlag og som verktøy i politikkutforming og ved gjennomføring av tiltak. Studenten skal få kompetanse til å vurdere og utforme evalueringsprosjekt. Evaluering brukes som et faguttrykk for en forskningsbasert, systematisk innhenting og vurdering av kunnskap. Dette til forskjell fra det å foreta mer generelt orienterte vurderinger der informasjonsinnhentingen fort blir mer upresis.

Emnet består av fem deler med følgende innhold:

1. del:

 • hva er evaluering?

 • historiske utviklingslinjer

 • ulike teorier og modeller

2. del:

 • metodiske og etiske utfordringer i evalueringsstudier

3. del:

 • juridiske rammer og utfordringer knyttet til evaluering

4. del:

 • evalueringspraksis - eksempler på ulike former for evaluering

5. del:

 • fra kunnskap til handling

 • utarbeidelse av plan for evaluering

 • oppgaveseminar

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

ADM110 Stats- og kommunalkunnskap, ADM111 Politiske prosesser og SAF 210 Organisasjonsteori og offentlig politikk

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM280 – Evaluering 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 • ha oversikt over bredden og mangfoldet i evalueringsteori

 • ha innsikt i sentrale evaluerings-/teorier og - modeller

 • ha innsikt i betingelser for og konsekvenser av evaluering på ulike samfunnsområder

 • kunne utforme og vurdere opplegg for evalueringer

Undervisnings- og læringsformer

1 ukedag satt av med forelesninger, oppgaveseminar og veiledning

Pensum

Pensumlitteratur oppgis ved semesterstart

Aktuell litteratur:

Halvorsen, A.H.; Madsen, E.L. og N. Jentoft (red) (2013): Evaluering. Tradisjoner, praksis og mangfold. Fagbokforlaget.

Tornes, K. (red) (2012): Evaluering i teori og praksis. Akademika forlag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:44