Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Alexander Krumer
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM705 Research methods and proposal (Høst 2018)

Om emnet

Kurset vil dekke følgende emner:

 • hvordan skrive en vitenskapelig oppgave/ rapport
 • litteraturreferanser
 • metodelære
 • naturlige eksperiment
 • vitenskapsfilosofi
 • eksempler på tema for en masteroppgave i økonomi og administrasjon 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført første året av masterstudiet i økonomi og administrasjon

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

After completing the course, the successful student should:

 • Understand how economic research is conducted and presented, both orally and in writing
 • Understand methodological issues and related philosophy of science
 • Understand requirements and suitable topic for a master thesis   

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning hver uke. Veiledning av proposalskriving

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: 1
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. sep. 2019 12:32:24