Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Rasmus Andreas Rasmussen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK710 Operasjonsanalytiske emner (Høst 2018)

Om emnet

Aktuelle temaer med anvendelse i bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer er:

 • lineær programmering, nettverksmodeller, heltallsprogrammering, målprogrammering
 • ikke-lineær programmering
 • regresjon
 • prediksjon
 • simulering
 • beslutninger under usikkerhet, verdi av tilleggsinformasjon
 • spillteori
 • dynamisk programmering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Regnskap og Revisjon eller tilsvarende

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kurset tar sikte på å gi en inngående kunnskap i optimeringsteknikker brukt i forskjellige bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer. Foruten å ta opp ulike optimeringsteknikker, integreres tema som er relevante i andre kurs, samt bruk av avansert programvare for optimering og beslutningsstøtte. Studentene skal kunne analysere varierte komplekse problemstillinger, identifisere relevante optimeringsteknikker og anvende egnet programvare for å løse ulike oppgaver, samt kunne evaluere og presentere alternative løsninger.

Undervisnings- og læringsformer

2 x 2 timer forelesning per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 4
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: 4 obligatoriske individuelle innleveringer som alle må være godkjent.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Laboratoriearbeid
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: 1 t øvelse på datalab per uke, obligatorisk deltagelse på minst 75% av øvelsestimene.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen med bruk av PC lab
 • Andel: 100%
 • Varighet: 6 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data

Pensum

Klikk her for pensumlitteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2022 04:33:19