Fakta om emnet

Studiepoeng:
2.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Kjell Marius Herskedal
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR316 Fotballeder I (Høst 2018)

Om emnet

Kurset gir grunnleggende kunnskap om norsk idrettskultur, struktur og organisering som ledere i norsk fotball berøres av, med vekt på:

 • Modul 1: Norsk idretts formål, verdigrunnlag og sammfunnsbidrag. Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Samspillet mellom topp og bredde
 • Modul 2: Roller, valgkommiéens betydning, organisering av klubben og klubbøkonomi
 • Modul 3: Regelverk

Emnet kan velges av 1, 2 og 3 årsstudenter. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

For bestått forventes kandidaten å:

 • Forstå den overordnede konteksten fotballedere i Norge opererer innenfor
 • Vise innsikt i hvordan klubber er organisert
 • Være bevisst på grunnleggende forutsetninger for klubbdrift
 • Utvide sitt profesjonelle nettverk

Undervisnings- og læringsformer

 • Tilbys som e-læring
 • Miks av frivillige og obligatoriske oppgaver
 • Videoer/kortvideoer erstatter tradisjonell undervisning
 • Den formelle aktiviteten i emnet (informasjon, formidling, diskusjon og innlevering) vil skje i Canvas

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Knyttet til modulene

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 2 Uker
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Evaluering av emnet

 • Kandidatene vurderes som bestått/ikke bestått
 • Bestått gir sertifisering som Fotballeder 1

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 04:33:59