Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Bjørn Erik Michelsen
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM100 Organisasjon I (Høst 2019)

Om emnet

 • motivasjon
 • emosjoner
 • persepsjon
 • gruppepsykologi
 • jobbholdninger og arbeidsmiljø
 • kommunikasjon
 • formell og uformell organisasjonsstruktur, organisasjonskultur
 • oppgaver, teknologi, mål og effektivitet i organisasjoner
 • organisasjon og omgivelser
 • beslutningsprosesser
 • problemløsning og kreativitet
 • makt og konflikt i organisasjoner
 • historikk og utviklingstrekk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SAF210 – Organisasjonsteori og offentlig politikk 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne ha:

 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonsteoretiske temaer
 • grunnleggende teoretisk kunnskap om sentrale organisasjonspsykologiske temaer
 • forståelse for hvordan mennesker påvirker og påvirkes av grupper og organisasjoner

Undervisnings- og læringsformer

2 timer forelesning per uke pluss gruppearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Noen obligatoriske innleveringer kan være aktuelt.

Eksamen

Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

Andel: 100%

Varighet: 5 Timer

Gruppering: Individuell

Karakterskala: Bokstavkarakter

Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Pensumoversikt Molde

Pensumoversikt Kristiansund

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:42