Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Jan Holen Loftesnes
 • Ole Martin Kleivenes
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR300 Treningslære II (Høst 2019)

Om emnet

Studenten vil få en innføring i forekomst, behandling og opptrening av idrettsskader, og en praktisk-teoretisk innføring i styrke- og bevegelighetstrening. Det vil også bli gitt en innføring i idrettsrelevante tester og testprosedyrer og hvilken betydning testing har for treningsarbeidet.
Dette emnet er del av en gjennomgående tråd om forskning i bachelorprogrammet i sport management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

IDR200 - Treningslære I.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • vite hvilke tester som kan brukes for testing av idrettsutøvere i ulike idretter på ulikt nivå, og kunne forklare hvorfor
 • kjenne til de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kjenne til hva forskning viser er beste praksis på området
 • vite hvordan hvordan ulike øvelser for strekkapparatet kan utføres på en forsvarlig og hensiktsmessig måte

Ferdighet:

 • kunne utføre ulike knebøyteknikker på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • kunne gjennomføre frivending fra heng på en forsvarlig måte, og med en teknisk utførelse hvor en greier å skape det meste av kraften fra stekkapparatet, og ikke armene
 • kunne forklare og anvende fysiske tester og testprosedyrer for testing av idrettsutøvere på ulikt nivå
 • kunne forklare hvordan trening kan brukes og legges opp for å skape fremgang på ulike fysiske tester
 • kunne forklare de mest vanlige idrettsskadene, hvordan disse kan forebygges og prinsipper for opptrening etter skade
 • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis på området

Generell kompetanse

 • kunne identifisere god praksis innen fysisk trening i eksplosive idrettet, både med tanke på bygging av kapasitet og skadeforbygging

Undervisnings- og læringsformer

Både forelesninger og praktisk undervisning, ca. 6 timer pr uke i semesterets andre halvdel.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: 75 % oppmøte på øvrig praktisk undervisning.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: Ja
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Gruppeoppgave i skadeforebygging.Gruppeoppgave i planlegging av styrketrening.Gruppeoppgave i utarbeidelse av testprotokoll

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

 

 

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2021 04:33:01