Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Linda Yvonne Bøyum-Folkeseth
 • Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

JUR100 Innføring i juridisk metode (Høst 2019)

Om emnet

Kurset gir en innføring i fremgangsmåten for å identifisere og løse rettsspørmål på faglig, metodisk vis. Dette omfatter en gjennomgang av de norske rettskildene og tolkningslære. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • kunne identifisere juridiske spørsmål
 • ha kunnskap om rettslig argumentasjon
 • ha kunnskap om rettskilder og rettskildeprinsipper
 • ha kunnskap om bevisvurderinger
 • ha kunnskap om rettspleie

Undervisnings- og læringsformer

Fire timer forelesninger og seminarer i uken, herunder fire obligatoriske seminarer à to timer. Undervisningen avsluttes med eksamen ultimo september.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Seminar-/samlingsdeltagelse
 • Antall arbeidskrav: 4
 • Påkrevde arbeidskrav: 80 % deltakelse
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 2
 • Fremmøte: Ikke påkrevd
 • Kommentar: Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjent arbeidskrav gir også tilgang til første ny og utsatt eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskravet er ikke gyldig lenger frem i tid.

Eksamen

Vurderingsform: Digital skoleeksamen

Andel: 100%

Varighet: 4 Timer
Gruppering: Individuell
Karakterskala: bestått/ikke bestått

Hjelpemidler: Norges lover, særtrykk av lover og forskrifter uten kommentarer.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2021 04:32:45