Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Olav Hauge
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SØK100 Makroøkonomi (Høst 2019)

Om emnet

  • Økonomisk idehistorie
  • Makroøkonomiske indikatorer
  • Oppbygging og bruk av enkle makroøkonomiske modeller til analyse av kortsiktige konkunktursvingninger
  • Inflasjon
  • Langsiktig økonomisk vekst

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Må beherske derivasjon, enkel algebra og grafisk fremstilling.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet har som formål å gi en innføring i viktige makroøkonomiske emner og å oppøve evnen til systematisk analyse av økonomiske problemstillinger gjennom intensiv bruk av grunnleggende modeller. Det legges vekt på å drøfte hvordan myndighetene kan innvirke på aktiviteten i økonomien gjennom sin økonomiske politikk. 

Undervisnings- og læringsformer

3 t forelesninger per uke

Gruppeundervisning med hjelpelærer

Eksamen

<ul><li>Vurderingsform: <b>Skriftlig skoleeksamen</b></li><li>Andel: <b>100%</b></li><li>Varighet: <b>4 Timer</b></li><li>Gruppering: <b>Individuell</b></li><li>Karakterskala: <b>Bokstavkarakter</b></li><li>Hjelpemidler: <b>Alle trykte og skrevne hjelpemidler + kalkulator som kan inneholde data</b></li></ul>

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2020 18:32:08