Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Ingunn Gjerde
 • Harald Henning Torsteinsen
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SAF210 Organisasjonsteori og offentlig politikk (Høst 2019)

Om emnet

Emnet tar opp følgende tema:

 • ulike organisasjonsteoretiske perspektiv
 • sentrale organisasjonsteoretiske begrep, problemstillinger og tema
 • reformer : Bakgrunn, tiltak og erfaringer

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bør ha ADM110 Stats- og kommunalkunnskap og ADM111 Politiske prosesser

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM100 – Organisasjon I 7.5 SAF220 – Offentlig politikk 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter fullført emne:

 • ha en oversikt over hovedperspektiv i organisasjonsteorien, samt sentrale organisasjonsteoretiske begrep, tema og problemstillinger
 • ha innsikt i noen sentrale reformer og tiltak
 • kunne anvende organisasjonsteori til å analysere ulike organisasjonsformer, endringer og utfordringer for offentlig sektor og i grenseflatene mellom offentlig og privat sektor

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, 2x2 timer pr. uke

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 40%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 60%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. juni 2021 04:32:16