Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM201 Innføring i samfunnsvitenskapelig metode (Vår 2019)

Om emnet

 • ulike forskningsmetoder og analysestrategier
 • problemformulering
 • operasjonalisering og måling av variabler
 • utvalgsbeslutninger
 • valg av datainnsamlingsmetode
 • dataanalyse
 • tolkning og rapportering

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
SAF112 – Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne :

 • ha tilegnet seg kjennskap til grunnprinsippene innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.
 • kunne planlegge enkle empiriske undersøkelser og tolke resultater fra kvantitative prosjekter

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning med veiledning/gruppearbeid per uke.

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: -
 • Gruppering: Gruppe
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler
 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: 3 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:55