Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM505 Kunnskap og organisasjonslæring (Vår 2019)

Om emnet

Forhold rundt kunnskapsorganisasjoner og et samfunn som i stadig større grad baserer seg på formalisert kunnskap står sentralt i emnet. Viktige områder i denne sammenhengen blir spørsmålet kunnskapens betydning for ulike produksjons- og ledelsesformer. Organisering og ledelse av lærings- og kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner blir tatt opp i siste del av emnet.

Emnet tar sikte på å gi innsikt i teorier om kunnskap og organisasjonsmessig læring med spesielt fokus på den betydning kunnskap har for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnutdanning av minst to års varighet innen økonomi og administrasjon, samfunnsfag eller tilsvarende.

Reduksjon i studiepoeng

Innholdet i dette emnet dekkes helt eller delvis av annet emne. Tas ett av disse emnene i tillegg, reduseres studiepoengene som følger:

Emne Studiepoengreduksjon
ADM515 – Kunnskap og organisasjonslæring 7.5

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

  • ha innsikt i teorier om kunnskap med spesielt fokus på den betydning kunnskap har for utvikling og endring av organisasjons- og ledelsesformer i arbeids- og samfunnsliv
  • kunne ha et reflektert forhold til faktorer som påvirker kunnskapdeling og læring i organisasjoner eller i nettverk
  • kunne bruke denne innsikten i konkrete handlingssituasjoner i organisasjoner eller i nettverk

Undervisnings- og læringsformer

5 t per uke (3t + 2t). Undervisningen baserer seg stort sett på forelesninger, men det blir lagt inn en del korte gruppearbeider under de ulike temaene.

Eksamen

  • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 6 Timer
  • Gruppering: Individuell
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:56