Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Lise Lillebrygfjeld Halse
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM815 Innovasjon (Vår 2019)

Om emnet

 • teorier og studier om innovasjoner i bedrifter
 • teorier om innovasjon og økonomisk utvikling
 • teorier og studier om innovasjoner i nettverk og miljø av bedrifter, regioner og nasjoner
 • teorier og studier om globalisering og innovasjon
 • statens rolle i forhold til innovasjoner og innovative miljø

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • beherske teorier om hva som kjennetegner innovative bedrifter og nettverk av bedrifter både mhp privat og offentlig sektor
 • kunne drøfte innovasjonsprosesser og omstillinger kritisk i lys av samfunns- og økonomisk utvikling
 • ha innsikt i forholdet mellom globalisering og innovasjon
 • kunne anvende relevante teorier på empiriske studier av innovasjoner
 • kunne bidra konstruktivt i innovasjoner og omstillinger i arbeidslivet

Undervisnings- og læringsformer

6 dagssamlinger

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:56