Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Beinta I Jakupsstovu
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ADM840 Kommunen i det 21. århundre (Vår 2019)

Om emnet

Emnet behandler sentrale teori- og analysetradisjoner innen lokal politikk og organisering.

For samfunnsforskere er kommunene et samfunnsvitenskapelig laboratorium. Antall enheter på dette nivået er mange nok til at man kan sammenlikne og generalisere; samtidig er den enkelte kommune liten nok til at man kan kontrollere for ulike faktorer, og til at man kan studere prosesser over tid. I tillegg er tilgangen på data både lett og omfattende. Kommuneforskingens fokus på det kommunale styringsnivået har et teoretisk og empirisk nedfallsfelt som er like mangfoldig som kommunenes utfordringer og virkeområde.

Emnet legger også vekt på å forstå den norske kommunen i en nordisk og europeisk sammenheng.

Tema for samlingene:

 • Teoretiske tilnærminger og forskningstradisjoner om lokalsamfunn og politikkutforming
 • Lokalpolitiske prosesser
 • Tjensteproduksjon
 • Organisasjons- og ledelsesformer.
 • Reformer, sett i lys av ulike rasjonaler for det kommunale styriningsnivået
 • Spenninger og dilemma

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt: ADM 110 Stats- og kommunalkunnskap eller tilsvarende

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • Ha kunnskap om og oversikt over nyere teori og forsking om kommunepolitikk
 • Ha kjennskap til metoder som blir nyttet i forskning av lokaldemokrati og kommunal politikkutforming
 • Kunne identifisere og analysere aktuelle utviklingstrekk
 • Kunne anvende sentrale teorier i en selvstendig drøfting av problemstillinger knyttet til lokal politikk og organisering

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert seminar fordelt på seks dager (9.15 -16.00). Obligatorisk oppmøte.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar:

Eksamen

 • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: -
 • Gruppering: -
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:33:57