Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Rasmus Andreas Rasmussen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK717 Risikostyring og beslutninger under usikkerhet (Vår 2019)

Om emnet

Emnet vil dekke usikkerhet i planlegging fra ulike synsvinkler. Eksempler på aktuelle tema er:

 1. introduksjon til beslutninger under usikkerhet
 2. investeringsteori under usikkerhet
 3. real-opsjoner for å verdsette investeringer
 4. stokastiske prosesser
 5. dynamisk programmering under usikkerhet
 6. timing av investeringer
 7. prosjektevaluering
 8. bransjerisiko
 9. finansielle instrumenter
 10. renterisiko, kredittrisiko

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført Bachelor i Økonomi og Administrasjon, og BØK705 Investering og Finansiering samt BØK710 Operasjonsanalytiske emner, fra Master i økonomi og administrasjon.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal  etter fullført emne :

 • ha kunnskap om hvordan ulike fagområder behandler usikkerhet knyttet til beslutninger i fremtid. Herunder usikkerhet i priser, volum og etterspørsel, samt produksjons- og leveringstider. Usikkerhet skal beskrives både med kvantitative og kvalitative metoder.
 • emnet skal også gi innsikt i finansielle markeder, anvendelse av opsjoner og andre derivater og praktisk sikringshandel i finansielle markeder.

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning pr. uke 

Pensum

Pensumlitteratur blir oppgitt ved semesterstart.

Aktuell litteratur:
Dixit, A.K. & Pindyck, R.S. Investment under Uncertainty
Hull, John C., Risk Management and Financial Institutions, Second Edition, Pearson, ISBN 0-13-800617-2
Ragsdale, Cliff T., Spreadsheet Modeling & Decision Analysis

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2022 04:33:48