Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlige:
 • Sten Simonsen
 • Odd Roar Lange
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR105 Sport, media og journalistikk (Vår 2019)

Om emnet

 • Sport og media komplekset
 • Sportsjournalistikk
 • Mediekunnskap

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter fullført emne:

 • ha kunnskap om det gjennsidige avhengighetsforhold som eksisterer mellom idrett og media.
 • ha kunnskap om hvordan medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere blir skapt.
 • kritisk kunne analysere de medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere.
 • ha kunnskap om hvordan journalister tenker og planlegger sine reportasjer i både avis og tv.
 • ha kunnskap om hvordan idrett og sport blir formidlet via nye medier
 • kunne planlegge, produsere og publisere en sak som blogginnlegg eller som nyhetssak på en hjemmeside

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning pr uke. I tillegg kommer både individuelle og gruppebaserte arbeidsoppgaver.

Eksamen

 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. mai 2021 04:35:20