Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Ole Martin Kleivenes
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR208 Aktivitetslære III (Vår 2019)

Om emnet

Temaene i dette kurset er fotball,svømming, undervisningspraksis og gjennomføring av en sykkelcamp. Kandidaten skal gjennom egen undervisningspraksis få anledning til å planlegge og gjennomføre idrettsaktivitet for medstudenter, og en annen valgt gruppe i barnehage, skole eller idrettslag og å planlegge en adventurecamp på sykkel.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle. Opptak i kurset begrenser seg til studenter på Årsstudium i Idrett og adventure.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne ha:

Kunnskap:

 • kjenne til undervisningsmetodikk for nybegynneropplæring i svømming
 • kjenne til prinsipper for grunnleggende ferdigheter i futsal. Dette inkluder både tekniske og taktiske element. 
 • kunne grunnleggende regler for futsal.
 • kjenne til undervisningsmetodikk i kroppsøving i barneskolen. Dette inkluderer det å kunne opprette god kontakt med elvene, kontroll over gruppen, samt å vite hvordan en kan være med på å skape og forsterke elevens opplevelse av mestring.
 • kjenne viktige momenter for planlegging av en sykelcamp.

Ferdighet

 • kunne utføre grunnleggende teknikker i futsal, spille i tråd med reglementet, samt forstå enkle spillsystemer
 • kunne gjenomføre en kroppsøvingstime med fokus på elevens opplevelse av mestring
 • kunne gjennomføre et enkelt undervisningsopplegg i svøming for nybegynnere

Generell kompetanse

 • kunne etablere og gjenkjenne god praksis i futsal. Dette inkluderer å kunne analysere teknisk og taktisk utførelse, og legge til rette for læring gjennom instruksjon og relevante øvelser
 • kunne planlegge og gjennomføre idrettsundervisning for andre
 • kunne planlegge og gjennomføre en adventurecamp på sykkel

 

 

Undervisnings- og læringsformer

Egen plan. Ulik undervisningtid pr uke. 15 timer undervisningspraksis i skole/barnehage eller idrettslag. 1 treningscamp med 2 til 3 dagers varighet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
 • Antall arbeidskrav: 3
 • Påkrevde arbeidskrav: 3
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Undervisningspraksis: 100 % deltakelse i timer satt av til undervisningspraksis.60% deltagelse i fotball.100% deltagelse på treningscamp
 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Godkjenning av øktplan før hver praksisøktVurdering av formidlingsoppgaver, samt innlevert praksisrapport.Det må også påregnes obligatorisk innlevering av oppgave i futsal. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 50%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat
 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 50%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. juli 2021 04:32:16