Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR200 Treningslære I (Høst 2020)

Om emnet

Studenten vil få en innføring i anatomi og bevegelighet relatert til idrett, samt viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av utholdenhetstrening. Det gis en innføring i bevegelsesanalyse relatert til en eller flere idrettslige aktiviteter. Studentene skal gjennomføre et arbeidskrav bestående av et vitenskapelig eksperiment i vårt fysiologiske testlaboratorium.

Dette emnet er del av en gjennomgående læringstråd om forskning i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av tråden. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal ved fullført emne kjenne til...:

 • grunnleggende treningsmetoder og treningsprinsipper for utholdenhetstrening
 • hvordan variablene volum, intensitet og hyppighet påvirker utholdenhet
 • hvordan teknikk kan påvirke utholdenhet
 • grunnleggende anatomi og fysiologi relatert til idrett
 • grunnleggende biomekaniske forhold ved bevegelse
 • hvordan en utfører et vitenskapelig eksperiment og hvordan en skrive en artikkel basert på dette

Ferdigheter

 • forklare utførelsen av noen utvalgte øvelser ut fra et anatomisk og fysiologisk perspektiv, samt kunne sette opp faglig begrunnede treningsplaner for disse øvelsene under ulike forutsetninger
 • forklare hvordan en bevegelsesanalyse av tekniske element i en idrettsaktivitet kan gjennomføres
 • gå i dybden på minimum en vitenskapelig artikkel, og i gruppe kunne gjenta metoden som er benyttet i et eget eksperiment

Generelle ferdigheter

 • kunne beskrive hva forskning viser er beste praksis for utholdenhetstrening

Undervisnings- og læringsformer

Både forelesninger og praktisk undervisning, sju timer pr. uke i semesterets første halvdel.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Oppgave(r)
 • Antall arbeidskrav: 1
 • Påkrevde arbeidskrav: Ja
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: En gruppeoppgave med krav om vurdering bestått.Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav må utføres i samme semester som emnet foreleses, og gir da tilgang til ordinær eksamen. Godkjente arbeidskrav gir også tilgang til første ”Ny og utsatt eksamen” dersom slik eksamen arrangeres. Arbeidskrav er ikke gyldige lenger fram i tid. Det betyr at studenter som tar emnet på nytt, må gjøre obligatorisk arbeidskrav på nytt.

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen

 • Andel: 100%

 • Varighet: 4 Timer

 • Gruppering: Individuell

 • Karakterskala: Bokstavkarakter

 • Hjelpemidler: Kun generell ordbok morsmål/norsk/engelsk i papirformat

Evaluering av emnet

Fire timers skritlig skoleeksamen. Eksamen består av to deler som begge må bestås.

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. okt. 2022 04:33:44