Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Eivind Tveter
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
  • Engelsk
  • Norsk
Varighet:
½ år

SØK720 Urban økonomi (Høst 2020)

Om emnet

Dette er et kurs på masternivå. Kurset er obligatorisk for studenter på studiet i bærekraftig byutvikling. Den gis også som valgfag til studenter på ulike masterprogram.

Den økonomiske dimensjonen til byene er en av den viktigste drivkraften bak de urbane baserte samfunnene vi lever i dag. En grunnleggende forståelse av byer som økonomiske enheter er derfor viktig. Kurset gir studentene en introduksjon til byer som økonomiske systemer og noen økonomiske modeller som brukes i analyser av byer.

Kurset behandler de økonomiske kreftene bak fremvekst, utvikling og stagnasjon av byer.

Kurset introduserer også studentene til byene som sted, stedskapital som begrep, og koplingen til byens attraksjonskraft. De diskuteres i relasjon til muligheter og utfordringer for positiv vekst og utvikling. Det kan bland annet vare forutsetninger for sentrumhandel og lokalisering, kulturelle og sosiale aspekter f.eks. branding og utformingen av byens sentrum og funksjon som møterom.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

På kurset trenes studentene i å bruke relevante metoder og teorier om urban økonomi. Studentene skal ha forståelse om byer som økonomiske enheter og spesialisert innsikt om de økonomiske kreftene bak fremvekst, utvikling og stagnasjon av byer. Studentene skal også kunne analysere faglige problemstillinger om byen som sted og attraksjonskraft. Studentene trenes også i å arbeide med praktisk og teoretisk problemløsning og formidle resonnementer muntlig og skriftlig.

Undervisnings- og læringsformer

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, selvstudium og selvstendig arbeid. Forelesningene er samlingsbasert då kursen er tilpasset folk i arbeid.

Kurset går over to samlinger, 3 + 2 dager. Samlingssted Molde

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Obligatorisk arbeidskrav: Oppmøte til undervisning
  • Antall arbeidskrav:
  • Påkrevde arbeidskrav:
  • Fremmøte: Påkrevd
  • Kommentar: 70 % obligatorisk fremmøte

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. juli 2021 22:21:30