Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ADM650 Bacheloroppgave (Vår 2020)

Om emnet

Relevante tema for oppgaven kan hentes fra studentenes interessefelt, med faglig og teoretisk basis i et eller flere av emnene innenfor det studiet studenten tar.

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle obligatoriske emner i de to første studieårene i bachelorstudiet i juss og administrasjon. Bacheloroppgave kan kun tas av studenter som er opptatt på bachelorstudiet i juss og administrasjon eller som har vært registrert som studenter på dette studiet i løpet av de 5 siste årene.

Undervisnings- og læringsformer

Seminar og individuell veiledning for å gi studentene øvelse i å arbeide med teori, metode og data på en selvstendig måte og gi studentene øvelse i skriftlig framstilling.

Eksamen

  • Vurderingsform: Hjemmeeksamen
  • Andel: 100%
  • Varighet: 1 Semester
  • Gruppering: -
  • Karakterskala: Bokstavkarakter
  • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Anbefalt litteratur:
Rognsaa, Aage: Bacheloroppgaven - Skriveråd og regler for utforming. Universitetsforlaget 2015

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:34:07