Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Asbjørn Olav Pedersen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK331 Regnskap og budsjettering i offentlig sektor (Vår 2020)

Om emnet

Emnet gir en innføring i kommunal og statlig regnskapsføring, økonomistyring og rapportering, herunder:

Fylkeskommunal og kommunal regnskapsføring og rapportering

 • Kort innføring i kommunale institusjoner
 • Regnskapsregler og prinsipper
 • Grunnleggende føringer og spesielle transaksjoner
 • Årsavslutning og regnskapsrapportering med fokus på:
 • Kommunelovens økonomibestemmelser
 • Økonomiplan og årsbudsjett
 • Regnskaps- og budsjettforskrifter
 • Kommunale regnskapsstandarder

Statlig regnskapsføring og rapportering

 • Kort innføring i statlige institusjoner
 • Hovedtrekkene i statens budsjett- og regnskapssystemer
 • Hovedprinsipper for statlig budsjett- og regnskapsføring
 • Gjennomgang av Stortingets bevilgningsreglement og statens økonomireglement
 • Gjennomgang av Stortingsmelding nr 3 og Stortingsproposisjon nr 1
 • Økonomistyring og regnskapsføring på institusjonsnivå
 • Kort om regnskapsorganisering i statsforvaltningen, konsernkontoordninger 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende regnskap

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter fullført emne:

 •  kunne diskutere og løse ulike problemstillinger innenfor kommunale og statlige regnskap med utgangspunkt i gjeldende lov- og forskriftsverk, veiledninger og regnskapsstandarder

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning. 

Eksamen

 • Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen
 • Andel: 100%
 • Varighet: 4 Timer
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Egen liste. Se under

Pensum

Pensumlister oppgis i fronter ved semesterstart.

Aktuell litteratur:

Sunde, Øyvind. 2004. Kommunalregnskapet. Kommunaløkonomisk forlag

Sist oppdatert fra Felles Studentsystem (FS) 23. mars 2019 21:31:47