Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Heidi Hogset
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

BØK725 Bedriftens samfunnsansvar (Vår 2020)

Om emnet

I kjølvannet av den nyliberale vendingen på 1980-tallet har ledende globale selskap etablert en innflytelsesrik trend innen forretningslivet gjennom innføring av doktrinen om forretningsforetakenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR). Pensumboka presenterer denne trenden og dens forskjellige tolkninger. Videre presenteres de forskjellige formene for CSR i praksis, som omfatter:

 • styringsformer
 • forretningsetikk
 • SRI/ ESG-investering
 • kommunikasjon
 • rapportering
 • forholdet til ansatte og HR
 • verdikjedeledelse
 • klimastrategi
 • innovasjon
 • ledelse
 • offentlig politikk

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i økonomi og administrasjon, bachelor i regnskap og revisjon, eller tilsvarende.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • kjennskap til CSR som fenomen i nærings- og samfunnsliv
 • kjennskap til den nordiske formen for CSR
 • bakgrunn for å delta i samfunnsdebatten omkring CSR, demokrati og verdiskaping

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig lesing og gjennomgang/ diskusjon i en lesegruppe. For hvert kapittel skal studenten skrive et refleksjonsnotat, som inngår i vurderingsgrunnlaget (mappevurdering).

Eksamen

 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Atle Midttun: CSR and Beyond - A Nordic Perspective. Cappelen Damm 2013

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. des. 2022 04:34:09