Fakta om emnet

Studiepoeng:
7.5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Sten Simonsen
Undervisningssemester:
Vår
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IDR105 Sport, media og journalistikk (Vår 2020)

Om emnet

 • Sport og media komplekset
 • Sportsjournalistikk
 • Mediekunnskap

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter fullført emne:

Kunnskap:

 • kjenne til det gjensidige avhengighetsforhold som eksisterer mellom idrett og media
 • være bevisst på hvordan medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere blir skapt
 • ha kjennskap til hvordan journalister tenker og planlegger sine reportasjer i både avis og tv
 • kjenne til hvordan idrett og sport blir formidlet via nye medier

Ferdighet:

 • kritisk kunne analysere de medierte fortellinger om idrett og idrettsutøvere.
 • kunne planlegge, produsere og publisere en sak som blogginnlegg eller som nyhetssak på en hjemmeside

Generell kompetanse:

 • økt bevissthet rundt hvordan en kan håndtere media ved å sette seg inn i hvordan journalister jobber
 • kunne formidle saker på måter som er intessante for "folk flest"

Undervisnings- og læringsformer

3 timer forelesning pr uke. I tillegg kommer både individuelle og gruppebaserte arbeidsoppgaver.

Eksamen

 • Vurderingsform: Mappevurdering
 • Andel: 100%
 • Varighet: 1 Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bokstavkarakter
 • Hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler

Pensum

Klikk her for pensumoversikt

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juni 2021 02:21:52