Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap
Emneansvarlig:
Kjell Marius Herskedal
Undervisningssemester:
Vår, Høst
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IDR602 Utplassering i idrettsorganisasjon (Vår 2020)

Om emnet

I kombinasjon med IDR600 Bacheloroppgave (15 sp) skal arbeidstiden være tilsvarende normal fulltidsjobb i den aktuelle bedriften. Arbeidstiden skal deles likt mellom kursene (forskning og arbeid i organisasjonen). Studentenes arbeid skal tilrettelegges slik at man får bredest mulig innsikt i organisasjonens ulike arbeidsoppgaver, med hovedvekt på administrative gjøremål. Det skal skrives en kontrakt med arbeidsgiver som sikrer en ansvarlig veileder ved organisasjonen og en ansvarlig veileder fra høgskolen.
Dette emnet er del av gjennomgående tråder om personlig utvikling, forskning og arbeid i team i bachelorprogrammet i Sport Management. Se programbeskrivelsen for en beskrivelse av trådene. 

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Anbefalte forkunnskaper

Fullført 5 første semester av Bachelor i Sport Management, med gjennomsnittlig karakter på C eller bedre. 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene skal etter endt kurs være i stand til å:

Kunnskap

 • vise økt karrierekunnskap
 • utvikle en forståelse for organisasjonen og se arbeidsoppgavene i sammenheng

Ferdighet:

 • formulere motivasjonsbrev og lage CV
 • utvise arbeidsrelaterte ferdigheter
 • planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidsprosessen

Generell kompetanse:

 • identifisere kjennetegn ved bransjen
 • vise til et utvidet nettverk.
 • kombinert med IDR600 Prosjektoppgave (15sp) få trening i analyse av problemstillinger som er relevante for næringen.

Undervisnings- og læringsformer

Forberede jobbsøknad. Dersom flere aktuelle kandidater søker mot samme praksissted hender det at praksisinstitusjonen kaller inn til intervju.

Organisasjonsrelaterte arbeidsoppgaver.

Veiledning både fra ansvarlig veileder hos arbeidsgiver og utpekt veileder hos høgskolen.

NB! Utvidet semesterlengde til 30. juni.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk arbeidskrav: Annet - spesifiser i kommentarfeltet
 • Antall arbeidskrav:
 • Påkrevde arbeidskrav:
 • Fremmøte: Påkrevd
 • Kommentar: Lage CV og skrive motivasjonsbrev.Engasjert oppmøte på praksisstedet og deltagelse i tildelte arbeidsoppgaver. Studenten skal i tillegg levere to mindre arbeider i løpet av praksisperioden. Av disse er det én som innbefatter muntlig presentasjon.En må kunne påregne at praksisstedet krever godkjent politiattest fra praktikanten.

Eksamen

 • Vurderingsform: Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
 • Andel: 100%
 • Varighet: Semester
 • Gruppering: Individuell
 • Karakterskala: Bestått/ikke bestått
 • Hjelpemidler: -
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 07:23:37